CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Văn hóa công ty

Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

C30A1878

- Trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa công nghiệp

Tinh thần doanh nghiệp

- Đổi mới và tiến bộ

Sứ mệnh của công ty

- Tiếp tục tạo ra giá trị cho khách hàng

Những giá trị cốt lõi

- Chính trực, đôi bên cùng có lợi, thực dụng, cống hiến

Trách nhiệm xã hội

- Hướng về con người, hướng về xã hội và phục vụ xã hội

Công ty chúng tôi coi việc bán hàng không chỉ để thu lợi nhuận mà còn phổ biến văn hóa của công ty chúng tôi ra thế giới.