CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Hệ thống rút lại danh sách dọc

  • Vertical Crateless Retort System

    Hệ thống rút lại danh sách dọc

    Dây chuyền tiệt trùng liên tục không cần quay lại đã khắc phục được nhiều nút thắt công nghệ khác nhau trong ngành công nghiệp tiệt trùng, và thúc đẩy quy trình này ra thị trường. Hệ thống có xuất phát điểm kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, hiệu quả tiệt trùng tốt, cấu trúc đơn giản của hệ thống định hướng lon sau khi khử trùng. Nó có thể đáp ứng yêu cầu chế biến liên tục và sản xuất hàng loạt.