CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Steam And Rotary Retort

  • Steam And Rotary Retort

    Steam And Rotary Retort

    Quay lại bằng hơi nước và quay là sử dụng chuyển động quay của thân quay để làm cho nội dung chảy trong gói. Vốn dĩ trong quá trình này, tất cả không khí sẽ được hút hết khỏi nồi bằng cách làm ngập bình bằng hơi nước và cho phép không khí thoát ra ngoài qua các van thông hơi. Không có quá áp trong các giai đoạn khử trùng của quá trình này, vì không khí không được phép đi vào bất kỳ lúc nào trong bất kỳ bước khử trùng nào. Tuy nhiên, có thể có áp suất không khí được áp dụng trong các bước làm mát để ngăn chặn biến dạng thùng chứa.