CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Chìm trong nước và quay lại

  • Water Immersion And Rotary Retort

    Chìm trong nước và quay lại

    Nồi quay ngâm trong nước sử dụng chuyển động quay của thân quay để làm cho nội dung chảy trong bao bì, đồng thời điều khiển nước trong quá trình xử lý để cải thiện tính đồng nhất của nhiệt độ trong nồi ép. Nước nóng được chuẩn bị trước trong bồn nước nóng để bắt đầu quá trình tiệt trùng ở nhiệt độ cao và đạt được nhiệt độ tăng nhanh, sau khi tiệt trùng, nước nóng được tái chế và bơm trở lại bồn nước nóng để đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng.