CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Steam & Air Retort

  • Steam& Air Retort

    Steam & Air Retort

    Bằng cách thêm một quạt trên cơ sở khử trùng bằng hơi nước, môi trường làm nóng và thực phẩm đóng gói tiếp xúc trực tiếp và đối lưu cưỡng bức, đồng thời cho phép sự hiện diện của không khí trong máy tiệt trùng. Áp suất có thể được kiểm soát độc lập với nhiệt độ. Máy tiệt trùng có thể thiết lập nhiều giai đoạn theo các sản phẩm khác nhau của các gói khác nhau.