CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Retort ngâm nước

  • Water Immersion Retort

    Retort ngâm nước

    Nồi chưng cất ngâm trong nước sử dụng công nghệ chuyển đổi dòng chảy chất lỏng độc đáo để cải thiện tính đồng nhất của nhiệt độ bên trong bình chưng cất. Nước nóng được chuẩn bị trước trong bồn nước nóng để bắt đầu quá trình tiệt trùng ở nhiệt độ cao và đạt được nhiệt độ tăng nhanh, sau khi tiệt trùng, nước nóng được tái chế và bơm trở lại bồn nước nóng để đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng.