CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Pilot Retort

  • Pilot Retort

    Pilot Retort

    Thử nghiệm khử trùng thử nghiệm là một thử nghiệm khử trùng vặn lại đa chức năng, có thể thực hiện các phương pháp khử trùng như phun (phun nước, phun theo dòng, phun bên), ngâm trong nước, hơi nước, quay, v.v. cho các phòng thí nghiệm phát triển sản phẩm mới của nhà sản xuất thực phẩm, xây dựng quy trình tiệt trùng cho sản phẩm mới, đo giá trị FO và mô phỏng môi trường tiệt trùng trong sản xuất thực tế.