CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Hệ thống trả lại hàng loạt tự động

  • Automated Batch Retort System

    Hệ thống trả lại hàng loạt tự động

    Xu hướng trong chế biến thực phẩm là chuyển từ các loại bình nhỏ sang loại có vỏ lớn hơn để nâng cao hiệu quả và an toàn sản phẩm. Các tàu lớn hơn có nghĩa là các giỏ lớn hơn mà không thể xử lý bằng tay. Những chiếc giỏ lớn chỉ đơn giản là quá cồng kềnh và quá nặng để một người di chuyển.