CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Xe đẩy

  • Trolley

    Xe đẩy

    Xe đẩy được sử dụng để lật các khay đã tải trên mặt đất, dựa trên lực vặn và kích thước khay, kích thước xe đẩy phải phù hợp với chúng.