CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Lớp

  • Layer

    Lớp

    Bộ chia lớp đóng vai trò tạo khoảng cách khi sản phẩm được xếp vào giỏ, giúp sản phẩm không bị ma sát và hư hỏng ở phần kết nối của từng lớp trong quá trình xếp và quá trình tiệt trùng.