CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Retort Phục hồi năng lượng

  • Retort Energy Recovery

    Retort Phục hồi năng lượng

    Nếu phản ứng của bạn phát ra hơi nước vào khí quyển, hệ thống thu hồi năng lượng của nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước DTS sẽ chuyển năng lượng không sử dụng này thành nước nóng có thể sử dụng được mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu về xử lý nhiệt của FDA / USDA. Giải pháp bền vững này có thể tiết kiệm nhiều năng lượng và giúp bảo vệ môi trường bằng cách giảm lượng khí thải của nhà máy.