CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Ceylon Beverage International (Pvt) Ltd

Ceylon Beverage International(Pvt)Ltd

Ceylon Beverage Can được thành lập vào năm 2014 với tư cách là nhà sản xuất lon nhôm độc lập có trụ sở tại Colombo Sri Lanka. Đối với dự án cà phê đóng hộp của họ mà OEM cho Nestle, DTS cung cấp bộ vặn lại, bộ dỡ tải tự động hoàn toàn, xe đẩy điện, v.v.

Ceylon Beverage International(Pvt)Ltd2