CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Công ty Yến sào Khánh Hòa (SANEST)

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)

Công ty Yến Sào Khánh Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong việc quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên vô giá của Việt Nam. Qua hơn 20 năm phát triển bền vững, Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã không ngừng nỗ lực sản xuất và đa dạng hóa chủng loại sản phẩm nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, mang lại giá trị dinh dưỡng của yến sào cho khách hàng.
Năm 2016, Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã giới thiệu sản phẩm DTS Water Spray Retorts để tiệt trùng sản phẩm Chum, lon SANEST.

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)1
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)2
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)3