CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH • TẬP TRUNG VÀO CAO CẤP

Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam

Royal Foods VietNam Co., Ltd
Royal Foods VietNam Co., Ltd1

Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam là một trong những nhà sản xuất cá mòi, cá thu đóng hộp lớn nhất tại các nước Đông Nam Á, với thương hiệu “Three Lady Cooks Brand” đã được toàn cầu công nhận và tin dùng.
Vào năm 2005, DTS đã giúp RFV xây dựng hai dây chuyền trục vít không trục đứng để sản xuất 202 lon, tốc độ dây chuyền 600 lon mỗi phút.
Vào năm 2019, RFV đã mở rộng sản xuất của họ và cá thu đóng hộp OEM cho khách hàng Nhật Bản, vì vậy RFV đã giới thiệu máy ép ngang DTS cùng với hệ thống xếp dỡ, vận chuyển giỏ.

Royal Foods VietNam Co., Ltd2
Royal Foods VietNam Co., Ltd4
Royal Foods VietNam Co., Ltd3
Royal Foods VietNam Co., Ltd5